Left Algon - dopravní a inženýrské stavby dopravni-a-inzenyrske-stavby
Algon dopravní a inženýrské stavby - historie Algon dopravní a inženýrské stavby - mechanizace
Profil společnosti Algon a.s. -  dopravni-a-inzenyrske-stavby Algon dopravní a inženýrské stavby certifikace -  dopravni-a-inzenyrske-stavby Algon dopravní a inženýrské stavby reference -  dopravni-a-inzenyrske-stavby Algon dopravní a inženýrské stavby kontakty -  dopravni-a-inzenyrske-stavby Algon dopravní a inženýrské stavby kariéra -  dopravni-a-inzenyrske-stavby
... ...

Naše divize provádí téměř výhradně veškeré zasmluvněné objemy vlastními silami. To znamená, jen s nepatrným podílem subdodávek. Provádíme stavby dopravního charakteru, t.z. novostavby, opravy a rekonstrukce komunikací, parkovištˇ, cest a chodníků,Čerpacích stanic PHM. Dále pak rekonstrukce a opravy mostů a z inženýrských staveb hlavně kanalizace výkopovou metodou a vodovody, převážně z polyetylenu svařovaného elktrotvarovkami. Dále provádíme demolice staveb s úplnou likvidací a se znovuvyužitím stavebního materiálu po recyklaci. Náplní naší divize je také kácení a přípravy území pro velké silniční stavby. Od roku 2002 jsme rozšířili naši činnost o výrobu a pokládku asfaltových směsí ve vlastní obalovně v Chebu. Od roku 2004 je obalovna teplých asfaltových směsí vyčleněna ze společnosti jako samostatný subjekt , dceřinná společnost -Chebská obalovna s.r.o.

V letech 2003 – 2004 jsme se zaměřili na větší stavby, nebo objemnější stavební objekty, které jsou součástí významných staveb , které provádíme pro velké nadnárodní společnosti. Našími významnými objednateli jsou: Krajská správa silnic Karlovarského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, města Františkovy Lázně, Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Skalná. Dále jsou to velké nadnárodní společnosti, jako Metrostav a.s., Skanska a.s., Strabag a.s., BERGER BOHEMIA a.s., BILFINGER Berger m.b.H . Též pracujeme pro Ministerstvo zemědělství ČR , Pozemkový úřad Cheb a mnohé další subjekty…

V roce 2002 naše společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009. V roce 2005 byl zaveden systém splňující požadavky ČSN EN ISO 14001.V roce 2005 byl certifikován systém managmentu dle ČSN EN ISO 14001:2005.Při certifikačním auditusplnila společnost požadavky ČSN OHSAS a získala certifikát systému managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kvalitu provádění jednotlivých technologií garantují naši autorizovaní inženýři a technici.

V rámci dalších divizí realizujem také gabionové a protihlukové stavby a výrobu a montáž ocelových konstrukcí nebo pozemní stavby.

Objemy stavebních prací

Algon dopravní a inženýrské stavby
... ...
... ...
Zpět na www.algon.cz  ZPĚT NA ROZCESTNÍK Tisk  TISK STRÁNKY 
... ...
Left